logo-blips04

Easy Software

In Swedish In English
Castle Rock Logo SNMPc

Overview

SNMPc Enterprise

SNMPc Enterprise är ett skalbart, distribuerat övervakningssystem för medelstora till stora nätverk. Med ca 120.000 licenser sålda sedan 1988 är detta en av marknadens mest kompetenta och genomarbetade produkter.

SNMPc Workgroup

Samma produkt som Enterprise fast med begränsningen att den inte är skalbar samt saknar automatisk insamling och presentation av driftstatistik via webben.

Det går alldeles utmärkt att starta med denna version för att sedan gå över till Enterprise-versionen.

SNMPc Online 2012

Är en add-on modul för SNMPc Enterprise. SNMPc Online erbjuder ett web-baserat ”dashboard” - gränssnitt för trendrapportering, status för noder och eventloggar.

Mer info...

SNMPc Features:

-

Introduction

-

Scalability

-

Reliability

-

Console Options

-

Network Mapping

-

Monitoring

-

SNMP Views

-

Trend Reporting

-

Customization

-

Programming

 

 

-

Product Options

-

Requirements

SNMPc Downloads:

-

Data Sheet

-

Evaluation Copy

-

How-To Guides